کلاه برداری تحت عنوان واریز با استفاده از شناسه واریز

چندی
پیش وضعیت کار یکی از دوستان را جویا شدم که گفت در حال انجام یک معامله
بزرگ است. از جزئیات کارش پرسیدم که گفت در حال معامله مقدار قابل توجهی از
یک کالا با یک مشتری است که این مشتری، بر اساس آگهی های اینترنتی دوست
ما، با ایشان تماس گرفته و در مورد جزئیات خرید کالا، سئوالاتی را مطرح
کرده است. سئوالاتی از قبیل، قیمت، نحوه تحویل، پشتیبانی در صورت نیاز مجدد
و غیره.

بین طرفین قرار شده بود که مبلغی به
عنوان شروع کار به حساب دوست ما واریز شود که از قضا در زمان توافق پرداخت
از طرف مشتری، بنده نیز حضور داشتم.

مشتری به دوست ما گفته بود که مبلغ ده
میلیون تومان، پشت حساب شماست و می بایست برای واریز شدن به حساب ایشان، به
یک دستگاه خودپرداز یکی از بانک های عضو شتاب مراجعه کند!!!!!!

بنده که به این قضیه شک کرده بودم منتظر
ادامه ماجرا شدم. به همین دلیل، به همراه دوستم به یکی از دستگاه های خود
پرداز بانک تجارت مراجعه کردیم.

مشتری (کلاهبردار) به وسیله تماس با
موبایل دوست ما، از او خواست تا کارت خود را درون دستگاه قرار دهد و سپس
رمز خود را وارد کند. سپس از او خواست تا وارد گزینه پرداخت با شناسه واریز
شود. سپس شناسه واریزی را برای او خوانده و از دوست ما خواست تا آن را
وارد کند. سپس از او خواست تا دکمه ادامه را سریع و پشت سر هم فشار دهد.

در اینجا بود که بنده از کلاهبرداری بودن کار مطمئن شده و مانع این کار شدم.

کلاهبردار هنوز به صورت تلفنی اصرار
داشت که این کار سریع تر انجام شود تا مبلغ به حساب واریز گردد و با اصرار
از دوست ما می خواست تا این کار را انجام دهد.

پس از توضیح به دوستم، در زمینه اینکه
با این کار، شما در حال انتقال وجه از کارت خود به کارت کلاهبردار هستید و
نه او، ایشان را از ادامه معامله منصرف کردم.

صبح روز بعد به بانک مراجعه کرده و در
زمینه پرداخت با شناسه واریز، سئوالاتی را از رییس شعبه مربوطه پرسیدم که
ایشان اذعان داشتند که این اتفاق، یک کلاهبرداری محض است.

 

توضیحاتی در زمینه پرداخت با شناسه واریز

 

قبل از هر چیز باید بیان کنم که طبق صحبت ریاست شعبه،

برای هیچ دریافت وجهی، نیاز به مراجعه به دستگاه خودپرداز نبوده و این دستگاه ها تنها برای واریز وجه طراحی شده است.

شناسه واریز، برای ساده کردن و سیستمی
کردن یک مبلغ مشخص، تعریف می شود. به عنوان مثال، با تعریف شناسه واریز
برای یک هزینه مشخص، با وارد کردن شناسه واریز، مبلغ دقیق، از حساب پرداخت
کننده کسر می شود.

شناسه واریز تنها برای واریز وجه استفاده می شود نه دریافت وجه !!!!!

 

 

 

این شیوه جدید کلاهبرداری، موردی است که
به تازگی در حال شیوع بوده و بنده، پس از بررسی وب سایت ها، متوجه شدم که
اطلاع رسانی صحیح و کافی در اینترنت صورت نگرفته است. لذا با وجود عدم
تناسب مطلب با محتوای وب سایت iranspss.com، واجب دانستم که در این زمینه،
اطلاع رسانی شود.

 

وب مستر