آزمون هوش هیجانی بار- ان در سال 1980 با طرح این سوال که «چرا بعضی مردم نسبت به بعضی دیگر در زندگی موفق‎ترند» آغاز گردید. در این سال مولف، مفهوم، تعریف و اندازه‎ای از هوش غیرشناختی (بار- ان،1992،1988، a1996،c1996،a 1997و b1997) ارائه نمود. استراتژی وی (جهت ساخت آزمون) شامل چهار مرحله اصلی است:
1- طبقه‎بندی متغیرهای مختلف و تشخیص این که این متغیرها، تحت چه واژه‎های کلیدی قرار می‎گیرند؛ جهت تعیین عملکرد موثر و موفق و همچنین سلامت هیجانی مثبت (بر اساس تجارب بالینی مولف و مرور پیشینه در رابطه با سلامت روان) بدست آمده است.
2- تعریف عملیاتی این عوامل.
3- ساختن طرحی از پرسشنامه، جهت آزمون این عوامل.
4- تفسیر نتایج و به کارگیری آنها برای دسترسی به پایایی، ساختار عاملی و روایی آزمون.

مشخصات آزمون هوش هیجانی بار- ان
این آزمون، دارای 117 سوال و 15 مقیاس می‎باشد که توسط بار – ان بر روی 3831 نفر از 6 کشور (آرژانتین، آلمان، هند، نیجریه و آفریقای جنوبی) که 8/48 درصد آنان مرد و 2/51 درصد آنان زن بودند، اجرا شده و به طور سیستماتیک در آمریکای شمالی هنجاریابی گردید.
نتایج حاصل از هنجاریابی نشان داد که آزمون از حد مناسبی از اعتبار و روایی برخوردار است.

نمره گذاری
از آنجا که گزینه‎ها بر روی یک طیف 5 درجه‎ای لیکرت تنظیم شده‎اند نمره‎گذاری از 5 به یک (کاملا موافقم 5 و کاملا مخالفم 1) و در بعضی سوالات با محتوای منفی یا معکوس، که در جدول شماره 6 با علامت × مشخص شده‎اند از یک به 5 (کاملا موافقم 1 و کاملا مخالفم 5) انجام می‎شود. نمره‎ی کل هر مقیاس، برابر با مجموع نمرات هر یک از سوالات آن مقیاس و نمره کل آزمون برابر با مجموع نمرات 15 مقیاس می‎باشد. کسب امتیاز بیشتر در این آزمون، نشانگر موفقیت برتر فرد در مقیاس مورد نظر یا در کل آزمون و بر عکس می‎باشد. مثلا کسب امتیاز بالاتر در مقیاس خود ابرازی؛ نشان‎دهنده‎ی، خود ابرازی بیشتر در فرد است.

جدول شماره 1- معرفی سوالات مربوط به هر یک از مقیاس‎ها
مقیاس‎ها شماره سوالات
حل مساله 1،16،31،46،*61،76
خوشبختی *2 ،*17،32،47،62،*77
استقلال 3،*18،*33،*48،*63،*78
تحمل فشاررواني 4،*19،*34،49،*64،*79
خود شکوفایی 5،*20،*35،*50،65،*80
خودآگاهی هیجانی 6،*21،*36،51،66،*81
واقع گرایی 7،*22،*37،*52،*67،*82
روابط بین فردی 8،23،38،53،68،83
خوش بینی 9،24،39،54،69،*84
عزت نفس 10،25،*40،55،70،85
کنترل تکانش *11،*26،*41.،*56،*71،*86
انعطاف پذیری 12*،27*،42،57،*72،*87
مسئولیت پذیری 13،28،43،*58،73،88
همدلی 14،29،44،59،74،89
خود ابرازی *15،30،*45،60،*75،*90

* نمره‎گذاری در این سوالات معکوس انجام می‎شود.

منبع
– سموعي ،راحله و همكاران ،موسسه ي تحقيقاتي علوم رفتاري سينا (روان تجهيز)

پرسشنامه هوش هيجاني بار -ان

1) به نظر من برای غلبه بر مشکلات باید گام به گام پیش رفت.
2) لذت بردن از زندگی برایم مشکل است.
3) شغلی را ترجیح می‎دهم که حتی الامکان من تصمیم گیرنده باشم.
4) می‎توانم بدون تنش زیاد، با مشکلات مقابله کنم.
5) می‎توانم برای معنی دادن به زندگی، تا حد امکان تلاش کنم.
6) نسبت به هیجاناتم آگاهم.
7) سعی می‎کنم بدون خیال‎پردازی، واقعیت امور را در نظر بگیرم.
8) به راحتی با دیگران دوست می‎شوم.
9) معتقدم توانایی تسلط بر شرایط دشوار را دارم.
10) بیشتر مواقع به خودم اطمینان دارم.
11) کنترل خشم برایم مشکل است.
12) شروع دوباره، برایم سخت است.
13) کمک کردن به دیگران را دوست دارم.
14) به خوبی می‎توانم احساسات دیگران را درک کنم.
15) هنگامی که از دیگران خشمگین می‎شوم، نمی‎توانم با آنها در این مورد صحبت کنم.
16) هنگام رویارویی با یک موقعیت دشوار، دوست دارم تا حد ممکن در مورد آن اطلاعات جمع‎آوری کنم.
17) خندیدن برایم سخت است.
18) هنگام کار کردن با دیگران، بیشتر پیرو افکار آنها هستم تا فکر خودم.
19) می‎توانم به خوبی فشارها را تحمل کنم.
20) در چند سال گذشته کمتر کاری را به نتیجه رسانده‎ام.
21) به سختی می‎توانم احساسات عمیقم را با دیگران در میان بگذارم.
22) دیگران نمی‎فهمند که من چه فکری دارم.
23) به خوبی با دیگران همراهی می‎کنم.
24) به اغلب کارهایی که انجام می‎دهم خوش بین هستم.
25) برای خودم احترام قائل هستم.
26) عصبی بودنم مشکل ایجاد می‎کند.
27) به سختی می‎توانم فکرم را در مورد مسائل تغییر دهم.
28) کمک به دیگران، مرا کسل نمی‎کند، بخصوص اگر شایستگی آن را داشته باشند.
29) دوستانم می‎توانند مسائل خصوصی خودشان را با من در میان بگذارند.

30) می‎توانم مخالفتم را با دیگران ابراز نمایم.
31) هنگام مواجه با یک مشکل، اولین کاری که انجام می‎دهم دست نگه داشتن و فکر کردن است.
32) فرد بانشاطی هستم.
33) ترجیح می‎دهم دیگران برایم تصمیم بگیرند.
34) احساس می‎کنم کنترل اضطراب برایم مشکل است.
35) از کارهایی که انجام می‎دهم راضی نیستم.
36) به سختی می‎فهمم چه احساسی دارم.
37) تمایل دارم با آنچه در اطرافم می‎گذرد روبه‎رو نشوم و از برخورد با آنها طفره می‎روم.
38) روابط صمیمی با دوستانم برای هر دو طرفمان اهمیت دارد.
39) حتی در موقعیت‎های دشوار، معمولا برای ادامه کار انگیزه دارم.
40) نمی‎توانم خودم را اینطور که هستم بپذیرم.
41) دیگران به من می‎گویند هنگام بحث، آرام‎تر صحبت کنم.
42) به آسانی با شرایط جدید سازگار می‎شوم.
43) به کودک گمشده کمک می‎کنم، حتی اگر همان موقع جای دیگری کار داشته باشم.
44) به اتفاقی که برای دیگران می‎افتد توجه دارم.
45) نه گفتن برایم مشکل است.
46) هنگام تلاش برای حل یک مشکل، راه‎حل‎های ممکن را در نظر می‎آورم، سپس بهترین را انتخاب می‎کنم.
47) از زندگی‎ام راضیم.
48) تصمیم‌‎گیری برایم مشکل است.
49) می‎دانم در شرایط دشوار، چگونه آرامشم را حفظ کنم.
50) هیچ چیز در من علاقه ایجاد نمی‎کند.
51) از احساسی که دارم آگاهم.
52) در تصورات و خیال پردازی‎هایم غرق می‎شوم.
53) با دیگران رابطه خوبی دارم.
54) معمولا انتظار دارم مشکلات به خوبی ختم شوند، هر چند گاهی چنین نمی‎شود.
55) از اندام و ظاهر خود راضی هستم.
56) کم صبر هستم.
57) می‎توانم عادات قبلی‎ام را تغییر دهم.
58) اگر لازم باشد با زیر پا گذاشتن قانون از موقعیتی فرار کنم، اینکار را انجام می‎دهم.
59) نسبت به احساسات دیگران حساس هستم.
60) می‎توانم به راحتی افکارم را به دیگران بگویم.

61) هنگام حل شدن، به سختی می‎توانم در مورد انتخاب بهترین راه حل تصمیم‎گیری کنم.
62) اهل شوخی هستم.
63) در انجام کارها و امور مختلف به دیگران وابسته‎ام.
64) رویارویی با مسائل ناخوشایند برایم مشکل است.
65) حتی الامکان کارهایی را به عهده می‎گیرم که برایم لذت‎بخش‎اند.
66) حتی هنگام آشفتگی، از آنچه در من اتفاق می‎افتد آگاهم.
67) تمایل به مبالغه‏گویی دارم.
68) به نظر دیگران من فردی اجتماعی هستم.
69) به توانایی‎ام برای مقابله با دشوارترین مسائل اطمینان دارم.
70) از شیوه نگرش و فکرم راضی هستم.
71) بدجوری خشمگین می‎شوم.
72) معمولا تغییر ایجاد کردن در زندگی روزانه برایم سخت است.
73) قادر هستم احترام به دیگران را حفظ کنم.
74) دیدن رنج دیگران برایم سخت است.
75) به نظر دیگران من نمی‎توانم احساسات و افکارم را بروز دهم.
76) هنگام روبه‎رو شدن با شرایط دشوار، سعی می‎کنم در مورد راه‎حل‎های ممکن فکر کنم.
77) افسرده هستم.
78) فکر می‎کنم به دیگران بیشتر احتیاج دارم، تا دیگران به من.
79) مضطرب هستم.
80) در مورد آنچه می‎خواهم در زندگی انجام دهم فکر مشخص و خوبی ندارم.
81) به سختی می‎توانم از امور برداشت صحیحی داشته‎باشم.
82) به سختی می‎توانم احساساتم را بیان کنم.
83) با دوستانم رابطه صمیمی برقرار می‎کنم.
84) قبل از شروع کارهای جدید، معمولا احساس می‎کنم شکست خواهم خورد.
85) هنگام بررسی نقاط ضعف و قوتم، باز هم احساس خوبی در مورد خودم دارم.
86) هنگام عصبانیت زود از کوره در می‎روم.
87) اگر مجبور به ترک وطنم باشم، سازگاری برایم دشوار خواهد بود.
88) به نظر من پایبندی یک شهروند به قانون مهم است.
89) از جریحه‎دار کردن احساسات دیگران خودداری می‎کنم.
90) مشکل می‎توانم از حق خودم دفاع کنم.