پرسشنامه سازگاری در سال 1961
توسط پروفسور بل تدوین شد. وی در زمینه سازگاری، دو پرسشنامه ارائه کرده
است که یکی مربوط به دانش‎آموزان و دانشجویان و دیگری برای بزرگسالان که
(فرم حاضر) از یکصد و شصت عبارت تشکیل شده است.
بل در زمینه سازگاری، تلاش‎های گسترده‎ای را انجام داده و از جمله افراد
سرشناسی است که در این رابطه کارهای تحقیقی زیادی را به انجام رسانده و
مقالات متعددی را به رشته تحریر درآورده است، که از جمله‎ی آنها اعتباریابی
بعضی از ابزارهای اندازه‎گیری است که در سال 1945 او به همراه همکارش
آلتوس نوشته شده است.
در پژوهش یاد شده از فرم بزرگسالان استفاده شده است، این فرم پنج سطح
اندازه‎گیری جداگانه سازگاری شخصی و اجتماعی را در بر می‎گیرد که عبارتند
از:

الف- سازگاری در خانه: نمرات سطح بالای افراد در این سطح، نشانگر عدم
سازگاری مطلوب با محیط خانه است و نمرات پایین از سازگاری در خانه حکایت
دارد.
ب- سازگاری تندرستی: نمرات بالا در این سطح از سازگاری نامطلوب سلامتی سخن می‎گویند و نمرات پایین معرف سازگاری رضایت ‎بخش است.
ج- سازگاری اجتماعی: نمره‎ی بالا نشانگر دوری و کناره‎گیری از تماس‎های
اجتماعی و تسلیم در برابر آن معرفی می‎شوند و افرادی که نمره‎ی کم احراز
کرده‎اند، در تماس‎های اجتماعی حالت پرخاشگری دارند.
د- سازگاری عاطفی: افراد با نمره بالا از نظر عاطفی بی‎ثباتی نشان می‎دهند و اشخاص با نمره‎ی کم از ثبات عاطفی برخوردارند.

هـ – سازگاری شغلی: افرادی که موفق به دریافت نمرات کم شوند، از مشاغل
خود رضایت دارند و آنها که نمرات بالا به دست آورده‎اند از مشاغل خود
ناراضی‏اند (بل، 1961)
این پرسشنامه به عنوان کمک به مشاوره با بزرگسالانی که مسایل شخصی خود را
در مقولات مندرج در آزمون مطرح می‎کنند، موفقیت‎آمیز بوده است و در مورد هر
دو جنس زن و مرد کاربرد دارد.
اعتبار هر یک از مراحل جداگانه یاد شده در بالا، امکان مقایسه افراد را با
یکدیگر ممکن می‎سازد. ارزیابی این پنج نوع سازگاری به وسیله یک برگه، امکان
تعیین موقعیت دشواری‎های مخصوص سازگاری را مشخص می‎کند.
نمره کل به دست آمده را می‎توان جهت نشان دادن موقعیت عمومی سازگاری به کار برد (بل، 1961).
اعتبار هر یک از پنج قسمت پرسشنامه و کل نمرات آن در جدول شماره 1 گزارش شده است.
این ضرایب به وسیله روش همبستگی موارد فرد- زوج و استفاده از فرمول پیشگویی
اسپیرمن- براون تعیین شده است، آزمودنی‎ها عبارت بودند از زنان و مردان
شاغل در محدوده سنی بین 23 تا 28 سال.

جدول شماره1- اعتبار پرسشنامه (تعداد=84)
سازگاری اعتبار سازگاری اعتبار
در خانه 91/0 عاطفی 91/0
تندرستی 81/0 شغلی 85/0
اجتماعی 88/0 مجموع نمرات 94/0

روایی پرسشنامه از دو راه به دست آمده است: نخست، عبارات هر یک از
بخش‎های پرسشنامه، در محدوده‎ای انتخاب شدند که اختلاف آنها، بین پنجاه
درصد بالایی و پایینی در توزیع نمرات بزرگسال مشهود باشد، بنابراین در این
فرم پرسشنامه، تنها مواردی آورده شده‎اند که تمایز صریح این دو گروه کاملا
متفاوت را نشان می‎دهد. دوم اینکه، پرسشنامه در نتیجه تلاش‎های متخصصین
مشاوره با بزرگسالان، مبنی بر انتخاب گروه‎هایی از افراد، به دست آمده است
که در محدوده بسیار خوب و بسیار ضعیف سازگاری، سازگاری داشته‎اند و همچنین
تعیین حدودی که پرسشنامه می‎تواند در بین آنها تمایز ایجاد کند.
اعتباریابی این پرسشنامه در ایران به وسیله دکتر علی دلاور برای جامعه
جانبازان ورزشکار ایران استاندارد شده است، همچنین توسط آقامحمدیان شعرباف
مورد مطالعه قرار گرفته که به نتایج مشابه سازنده تست دست یافته است
(محمدیان شعرباف، 1374).
شیوه اجرا
برای اجرای پرسشنامه به روش زیر عمل می‎شود:
1 – پرسشنامه یک آزمون خود گزارش دهی است و آزمودنی باید آن را با دقت بخواند.
2- هیچگونه محدودیت زمانی وجود ندارد، اما زمان لازم برای تکمیل پرسشنامه معمولا بیش از 25 دقیقه نیست.
3- آزمودنی‎ها باید موارد مطرح شده در آزمون را بر اساس وضعیت خود تفسیر
کنند و آزمایشگر باید آمادگی لازم را برای پاسخ به سوالات آزمودنی داشته
باشد.
4- آزمایشگر باید اطمینان لازم را به آزمودنی‎ها برای محرمانه بودن نتایج آزمون بدهد.
5- آزمایشگر باید هدف از اجرای آزمون را صادقانه و به دور از ابهام توضیح دهد.

نمره‎گذاری
مدت زمان اجرا برای نمره‎گذاری 5 دقیقه است. برای به دست آوردن نمرات مربوط
به سازگاری در خانه ابتدا باید بر اساس جدول شماره یک نسبت به نمره‎گذاری
پاسخنامه از طریق تهیه کلید مطابق با نمونه کلید خانه، اقدام کنید. برای
نمونه، کلید مربوط به سازگاری در خانه تحت عنوان کلید خانه بر روی پاسخنامه
قرار داده و دو مربع سیاه پایین و بالای صفحه را بر روی کلید خانه منطبق
نمایید به طوری که هر دو مربع در پاسخنامه و کلید خانه منطبق شوند. سپس
تعداد موارد را که در پاسخنامه علامت خورده است شمارش نموده و در پایین
صفحه یادداشت نمایید و در ادامه همین الگو را برای تهیه کلید مربوط به
سازگاری تندرستی، سازگاری اجتماعی و سازگاری عاطفی، به کار برده و با تهیه
کلید مربوطه به هر معیار، شمارش علامت‎های هر معیار با سهولت انجام خواهد
شد و پس از به دست آوردن نمرات کلیه معیارها، نمرات به دست آمده را با جدول
شماره 2 (هنجارهای پرسشنامه سازگاری بل) مقایسه و نمره کل بدست آمده را
برای بررسی سازگاری کلی مورد مقایسه قرار دهید. ضمنا علامت‎هایی که در قسمت
استفهام (؟) پاسخنامه درج شده است نمره‎گذاری نکنید.
منابع

1- آقا محمدیان شعرباف، حمیدرضا (1374). بررسی اثربخشی دو روش درمانی
گروهی با رویکرد تحلیل روانی و شناختی بر افزایش سطح مقوله سازگاری، پایان
نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
2 – Manual for the Adjustment Inventory Adult Form, Consulating
Psychologists Press, INC., PLO ALTO,California.

پرسشنامه سازگاري بل
عبارات زیر را به دقت بخوانید، اگر جواب شما به هر سوال بلی است، در
پاسخنامه کلمه «بلی» جلو همان شماره ضربدر بزنید و اگر جواب سوال شما «خیر»
یا جواب آن را نمی‎دانید، در قسمت «؟» ضربدر بزنید. تا موقعی که کاملا
مطمئن نیستید که نمی‎توانید جواب «بلی» یا «خیر» را انتخاب کنید از جواب
استفهام «؟» استفاده نکنید.

1- آیا در محل کنونی زندگی شما به هر نحوی موانعی برای بدست آوردن زندگی
مطلوب (لذت
بخش) وجود دارد؟
2- آیا از نظر خلقی بدون دلیل واضحی غمگین یا زمانی شاد می‎شوید؟
3- آیا گاه‎گاهی دچار بیماری پوستی مانند جوش پوستی، میخچه پا، کورک یا دمل می‎شوید؟
4- آیا هنگامی که مجبورید از یک کارفرما درخواست کار داشته باشید، احساس کم‎رویی می‎کنید؟
5- آیا بعضی اوقات در شغل فعلی‎تان به شدت مضطرب و عصبانی می‎شوید؟
6- آیا تا به حال دچار مشکلات قلبی، کلیوی یا ریوی شده‎اید؟
7- آیا احساس می‎کنید که محل فعلی خانه شما، امکانات کافی برای رشد و تکامل شخصیت شما را فراهم می‎کند؟
8- آیا شرکت در محافل و جشن و سرور را دوست دارید؟
9- آیا تصور می‎کنید که در انتخاب شغل خود اشتباه کرده‎اید؟
10- آیا هرگز از چیزی که امکان آسیب رساندن به شما را نداشته به شدت ترسیده‎اید؟
11- آیا در بین اعضای خانواده فعلی شما فرد بسیار عصبانی وجود دارد؟
12- آیا شغل فعلی شما اجازه استفاده از مرخصی برای گذراندن تعطیلات را می‎دهد؟
13- آیا هرگز دچار کم‎خونی بوده‎اید؟ (کمبود گلبول‎های قرمز)
14- آیا راجع به تجارب حقارت آمیزی که داشته‎اید زیاد فکر می‎کنید؟
15- آیا سر صحبت را باز کردن با یک غریبه را برای خود دشوار می‎بینید؟
16- آیا با والدین خود در انتخاب نوع شغلتان اختلاف عقیده داشته‎اید؟
17- آیا اگر شخصی از شما بخواهد تا بدون آمادگی قبلی درباره موضوعی صحبت کنید به شدت آشفته می‎شوید؟
18- آیا یک فکر بی‎فایده خاصی به ذهنتان می‎آید و شما را آزار می‎دهد؟
19- آیا سرماخوردگی دیگران به آسانی به شما سرایت می‎کند؟
20- آیا برای ترفیع یا گرفتن اضافه حقوق در شغل فعلی خود باید سیاست به خرج دهید؟
21- آیا در هنگام معاشرت‎های اجتماعی نقشی انفعالی دارید؟
22- آیا در ارتباط با مسایل مذهبی، سیاسی و رابطه جنسی با فرد یا افرادی که با شما زندگی می‎کنند اختلاف عقیده دارید؟

23- آیا زود رنج هستید؟
24- آیا نسبت به مراقبت‎ دقیق از سلامتی خود ضرورتی می‎بینید؟
25- آیا در میان اعضای نزدیک خانوادتان طلاق وجود دارد؟
26- آیا کارفرما یا رئیس‎ تان همیشه با شما منصفانه رفتار کرده است؟
27- آیا غالبا بی‎آنکه واقعا گرسنه باشید، غذا می‎خورید؟
28- آیا اغلب در حالت برانگیختگی به سر می‎برید؟
29- آیا اگر مجبور به اجازه گرفتن برای ترک محفلی گروهی باشید، احساس خجالت می‎کنید؟
30- آیا فکر می‎کنید که در شغل فعلی‎تان باید ساعات طولانی بسیاری را به کار کردن بپردازید؟
31- آیا هیچ یک از اعضای خانواده فعلی‎تان با انتقاد کردن از وضع ظاهرتان شما را ناراحت می‎کند؟
32- آیا ترجیح می‎دهید، به جای داشتن دوستان متعدد، تعداد کمی دوست صمیمی داشته باشید؟
33- آیا احساس می‎کنید، بیماری قبلی شما به طور کامل بهبود نیافته است؟
34- آیا وقتی مورد انتقاد قرار می‎گیرید، به شدت آَشفته می‎شوید؟
35- آیا از محیط خانوادگی‎تان شاد و راضی هستید؟
36- آیا مایلید که به جای شغل فعلیتان شغل دیگری داشته باشید؟
37- آیا اغلب در میهمانی‎ها مورد توجه قرار می‎گیرید؟
38- آیا به طور متناوب دچار سردرد می‎شوید؟
39- آیا از تصور اینکه مردم شما را در خیابان زیرنظر داشته باشند، ناراحت می‎شوید؟
40- آیا در محیط خانه خود، احساس کمبود محبت و عشق می‎کنید؟
41- آیا در دانستن نظر کارفرما یا رئیس‎ تان نسبت به خودتان دچار مشکل عمده‎ای هستید؟
42- آیا از سینوزیت یا هر نوع اشکال تنفسی دیگری رنج می‎برید؟
43- آیا احساس اینکه مردم افکارتان را می‎خوانند، شما را آزار می‎دهد؟
44- آیا به راحتی، دوست پیدا می‎کنید؟
45- آیا احساس می‎کنید که کارفرما یا رئیس فعلی‎تان دشمنی یا غرض شخصی با شما دارد؟
46- آیا شخص یا اشخاصی که اکنون با آنان زندگی می‎کنید، شما را درک کرده و با شما احساس همدردی می‎کنند؟
47- آیا پیوسته در رویا فرو می‎روید؟
48- آیا هیچ‎گونه بیماری که منجر به آسیب دائمی به سلامتی شما شده باشد، داشته‎اید؟
49- آیا در شغل فعلی‎تان باید با افرادی که از آنها خوشتان نمی‎آید، کار کنید؟
50- آیا هنگام وارد شدن به تنهایی به مکانی که عده‎ای از مردم دور هم نشسته و مشغول صحبت کردن هستند، تامل می‎کنید؟
51- آیا احساس می‎کنید دوستانتان نسبت به شما از محیط خانوادگی شادابتری برخوردارند؟

52- آیا اغلب در اظهار نظر کردن در میان جمع بخاطر اینکه ممکن است صحبت اشتباهی انجام دهید دچار تردید می‎شوید؟
53- آیا از سرماخوردگی به سختی بهبود می‎یابید؟
54- آیا افکار مختلف اغلب به ذهن شما هجوم می‎آورند و باعث بی‎خوابی شما می‎شوند؟
55- آیا هیچ یک از افرادی که اکنون با آنها زندگی می‎کنید به سادگی از شما خشمگین می‎شوند؟
56- آیا در شغل فعلی‎تان به اندازه کافی درآمد دارید تا از افراد تحت تکفل خود، حمایت کنید؟
57- آیا از فشار خون بسیار بالا و بسیار پایین رنج می‎برید؟
58- آیا بداقبالی‎های احتمالی، شما را نگران می‎کند؟
59- اگر به یک مجلس سخنرانی دیر برسید ترجیح می‎دهید به جای نشستن در ردیف جلو، ایستاده بمانید یا جلسه را ترک نمایید؟
60- آیا کارفرما یا رئیس فعلی شما، فردی است که احساس می‎کنید همیشه می‎توانید به او اعتماد کنید؟
61- آیا دچار حساسیت بوده یا به آسم مبتلا هستید؟
62- آیا افراد خانه‎ی فعلی شما، با همدیگر جور بوده و با هم توافق دارند؟
63- آیا در یک مهمانی یا مجلس به دنبال ملاقات با شخص مهم، حاضر در آن مهمانی می‎باشید؟
64- آیا احساس می‎کنید که کارفرمای شما حقوق منصفانه‎ای به شما پرداخت می‎کند؟
65- آیا احساسات شما به آسانی جریحه‎دار می‎شود؟
66- آیا در بسیاری از مواقع، دچار یبوست یا ناراحتی اجابت مزاج هستید؟
67- آیا از افراد معینی که اکنون با شما زندگی می‎کنند، متنفرید؟
68- آیا برخی اوقات در امور اجتماعی، نقش رهبری را ایفا می‎کنید؟
69- آیا همه کسانی را که در شغل فعلی‎تان کار می‎کنند، دوست دارید؟
70- آیا از تصور غیرواقعی بودن چیزها رنج می‎برید؟
71- آیا گاه‎گاهی حالات روحی متضادی از عشق و تنفر نسبت به افراد نزدیک خانواده‎تان پیدا می‎کنید؟
72- آیا در حضور اشخاصی که بسیار برایشان احترام قائلید ولی خوب آنها را نمی‎شناسید، احساس کم‎رویی زیادی می‎کنید؟
73- آیا اغلب دچار تهوع یا استفراغ یا اسهال هستید؟
74- آیا کم‎رو و خجالتی هستید؟
75- آیا از اعمال افرادی که اکنون با آنها زندگی می‎کنید، اغلب باعث افسردگی و غمگینی شما می‎شود؟
76- آیا در طی 5 سال گذشته بارها تغییر شغل داده‎اید؟
77- آیا هیچگاه برای اجتناب از دیدار کسی مسیر خود را در خیابان تغییر داده‎اید؟

78- آیا به ورم لوزه یا دیگر بیمار‎ی‎های گلو، مبتلا شده‎اید؟
79- آیا اغلب از وضع ظاهری‏‎تان احساس کم‎رویی می‎کنید؟
80- آیا شغل فعلی‎تان به شدت شما را خسته می‎کند؟
81- آیا محیط خانه‎ای که اکنون زندگی می‎کنید، اغلب در حالت آشوب و از هم پاشیدگی است؟
82- آیا خود را شخص نسبتا عصبی تصور می‎کنید؟
83- آیا از شادی دسته جمعی لذت فراوان می‎برید؟
84- آیا دچار سوءهاضمه هستید؟
85- آیا والدین شما زمانی که با آنها زندگی می‎کردید، اغلب از رفتار شما عیب‎جویی می‎کردند؟
86- آیا احساس می‎کنید که شغل فعلی‎تان موقعیت‎های کافی برای ابراز عقایدتان فراهم می‎آورد؟
87- آیا سخنرانی در جمع مردم برایتان دشوار است؟
88- آیا بیشتر اوقات احساس خستگی می‎کنید؟
89- آیا درآمد فعلی شما آن قدر کم است که نگران عدم توانایی در انجام تعهدات مالی خود هستید؟
90- آیا از احساس حقارت رنج می‎برید؟
91- آیا عادات شخصی برخی از افرادی که اکنون با آنها زندگی می‎کنید، موجب تحریک‎پذیری شما می‎شود؟
92- آیا اغلب اوقات احساس بدبختی می‎کنید؟
93- آیا نیاز به مراقبت پزشکی مداوم داشته‎اید؟
94- آیا تجارب متعددی در رابطه با شرکت و سخنرانی در محافل عمومی داشته‎اید؟
95- آیا در شغل فعلی، قادر به دریافت ارتقاء مقام مورد علاقه خود بوده‎اید؟
96- آیا هیچ یک از افراد فعلی خانه‎ی شما فکر تحکم کردن (تسلط یافتن) بر شما را دارند؟
97- آیا اغلب صبحها به هنگام برخاستن از خواب، احساس خستگی می‎کنید؟
98- آیا هیچ یک از افرادی که با آنها کار می‎کنید، عادات و خصوصیات شخصی دارند که باعث تحریک‎پذیری شما می‎شود؟
99- هنگامی که در یک ضیافت شما هم میهمان هستید به جای درخواست چیزی ترجیح می‎دهید بدون آن سر کنید؟
100- آیا از تنها بودن در تاریکی وحشت دارید؟
101- آیا والدین شما هنگامی که با آنها زندگی می‎کردید، کارهای شما را به دقت نظارت می‎کردند؟
102- آیا می‎توانید به آسانی با جنس مخالف ارتباط دوستانه برقرار کنید؟
103- آیا به طور قابل ملاحظه‎ای، کمبود وزن دارید؟
104- آیا شغل فعلی‎تان شما را مجبور می‎کند که مقدار زیادی عجله کنید؟
105- آیا تا به حال هنگام بودن در محل بلند، از اینکه ممکن است به پایین بپرید ترس داشته‎اید؟

106- آیا کنار آمدن با شخص یا اشخاصی که اکنون با آنها زندگی می‎کنید را آسان می‎یابید؟
107- آیا در سر صحبت باز کردن، با شخصی که هم اکنون به او معرفی شده‎اید، دچار مشکل می‎شوید؟
108- آیا اغلب دچار سرگیجه می‎شوید؟
109- آیا بیشتر اوقات از کارهایی که انجام می‎دهید، پشیمان هستید؟
110- آیا کارفرما یا رئیس کنونی شما تمام اعتبار و افتخار کاری که خودتان انجام داده‎اید را به خود نسبت می‎دهد؟
111- آیا با شخص یا اشخاصی که با آنها زندگی می‎کنید، در مورد نحوه انجام امور خانه اغلب اختلاف نظر دارید؟
112- آیا به آسانی مایوس و ناامید می‎شوید؟
113- آیا در طی 10 سال گذشته بیماری‎های مهمی داشته‎اید؟
114- آیا در طرح‎ریزی و هدایت اعمال افراد دیگر، به عنوان رئیس جلسه، رهبر یک گروه و غیره آن تجربه را داشته‎اید؟
115- آیا در شغل فعلی‎تان احساس می‎کنید که درست مانند یک چرخ دنده در ماشین غیرانسانی هستید؟
116- آیا در اشخاصی که اکنون با شما زندگی می‎کنند، فردی هست که اغلب در
مورد معاشرت با رفقا و دوستانی که از رفت و آمد با آنان لذت می‎برید،
اعتراض کنند؟
117- آیا دچار آنفولانزا می‎شوید؟
118- آیا کارفرما یا رئیس فعلی شما، در مورد کارهایی که خوب انجام می‎دهید، شما را تحسین می‎کند؟
119- آیا اگر مجبور به ابراز عقیده‎ای باشید که بحثی در میان گروهی از مردم آغاز نمایید، احساس کم‎رویی شدید می‎کنید؟
120- آیا اغلب به خاطر چیزهای بدی که دیگران در مورد شما گفته‎اند، افسرده شده‎اید؟
121- آیا هیچ یک از اعضای خانواده شما که در یک خانه زندگی می‎کنید، به سادگی عصبانی می‎شوند؟
122- آیا زیاد دچار سرماخوردگی می‎شوید؟
123- آیا به سادگی از رعد و برق وحشت می‎کنید؟
124- آیا از خجالتی بودن، رنج می‎برید؟
125- آیا برگزیدن شغل فعلی‎تان به خاطر این بوده است که شما خودتان حقیقتا مایل به انتخاب آن بوده‎اید؟
126- آیا هرگز عمل جراحی مهمی داشته‎اید؟
127- آیا والدین‎تان اغلب با نوع دوستانی که با آنان معاشرت می‎کردید، مخالفت می‎کردند؟

128- آیا برایتان آسان است از دیگران درخواست کمک کنید؟
129- آیا در شغل فعلی‎تان دلسرد می‎شوید؟
130- آیا اغلب اوقات بدون اینکه شما مقصر باشید در کارها اشکالی پیش می‎آید؟
131- آیا بسیار مایلید از جایی که هم اکنون در آن زندگی می‎کنید، برای بدست آوردن استقلال شخصی بیشتر، نقل مکان کنید؟
132- آیا هنگامی که از شخصی که با آن آشنایی زیادی ندارید، چیزی می‎خواهید،
ترجیح می‎دهید که یادداشت یا نامه‎ای به او بنویسید تا اینکه نزد او بروید
و از اوحضورا درخواست کنید؟
133- آیا تاکنون در حادثه‎ای به شدت مجروح شده‎اید؟
134- آیا از دیدن مار به وحشت می‎افتید؟
135- آیا احساس می‎کنید، به وسیله روسای مختلفی بر کارتان نظارت می‎شود؟
136- آیا به تازگی وزن زیادی کم کرده‎اید؟
137- آیا کمبود پول، باعث ایجاد ناراحتی در خانه و زندگی شما می‎شود؟
138- آیا برای شما گزارش شفاهی دادن در برابر گروهی از مردم، دشوار است؟
139- آیا شغل فعلی‎تان بسیار یکنواخت است؟
140- آیا به آسانی اشک شما جاری می‎شود؟
141- آیا اغلب نزدیک به پایان روز احساس خستگی شدید می‎کنید؟
142- هنگامی که با والدین خود زندگی می‎کردید، آیا هیچ یک از آنها شما را به طور غیرمنصفانه‎ای مورد انتقاد قرار می‎دادند؟
143- آیا فکر وقوع یک زلزله یا آتش سوزی شما را به وحشت می‎اندازد؟
144- آیا وقتی که به تنهایی مجبور به ورود به یک جلسه عمومی هستید، در حالی که همه در جای خود نشسته‎اند دچار دست پاچگی می‎شوید؟
145- آیا نسبت به شغل فعلی‎تان علاقه بسیار کمی دارید؟
146- آیا بعضی اوقات، حتی هنگامی که سر و صدایی برای آزار شما وجود نداشته باشد، باز هم خوابتان نمی‎برد؟
147- آیا در محلی که اکنون زندگی می‎کنید، فردی وجود دارد که اصرار داشته
باشد که شما از او اطاعت کنید، خواه این اصرار منطقی باشد خواه نباشد؟
148- آیا هرگز برای شاد کردن میهمانی کسل‎کننده، نخستین داوطلب بوده‎اید؟
149- آیا احساس می‎کنید که مقام بالاتر یا رئیس مستقیم‎تان در رفتار با شما به عنوان یک کارمند، همدردی و تفاهم ندارد؟
150- آیا اغلب، حتی هنگامی که در کنار مردم هستید، احساس تنهایی می‎کنید؟
151- هنگامی که نوجوان بوده‎اید، آیا هرگز تمایل شدید به فرار از خانه داشته‎اید؟
152- آیا زیاد دچار سردرد می‎شوید؟
153- آیا هرگز احساس کرده‎اید که کسی شما را هیپنوتیزم (خواب مصنوعی) کرده و شما را وادار به عملی برخلاف میلتان می‎کنند؟
154- آیا اغلب فکر کردن برای ارائه یک اظهار نظر مناسب در یک بحث گروهی، برایتان مشکل است؟
155- آیا گاهی اوقات احساس می‎کنید، که کارفرمای شما از کوشش‎هایتان برای انجام عالی وظیفه به نحو شایسته قدردانی نمی‎کند؟
156- آیا هرگز دچار بیماری مخملک یا دیفتری شده‎اید؟
157- آیا گاهی اوقات احساس می‎کنید که والدینتان را از خود مایوس کرده‎اید؟
158- آیا مسئولیت معرفی اشخاص را در یک مهمانی به عهده می‎گیرید؟
159- آیا دچار ترس از دست دادن شغلی فعلی‎تان می‎شوید؟
160- آیا مکررا دچار افسردگی و غمگینی خفیف می‎شوید؟