این مقیاس برای سنجش میزان
اضطراب طراحی شده و شامل 21 عبارت است. هر عبارت بازتاب یکی از علائم
اضطراب است که معمولا افرادی که از نظر بالینی مضطرب هستند، یا کسانی که در
وضعیت اضطراب انگیز قرار می‎گیرند، تجربه می‎کنند.

اعتبار و پایایی
این مقیاس ثبات درونی بالایی بدست آورده و همبستگی ماده‎های آن با هم شامل
رنجی از 30/0 تا 71/0 (میانگین برابر 60/0) می‎باشد. این آزمون بر روی 83
بیمار با فاصله یک هفته برای بازآزمایی اجرا شد. که همبستگی بالایی (75/0)
بدست آمد.
همبستگی‎های BAI با نتایج چند آزمون بالینی کاملا معنادار بود. همبستگی
نتایج BAI با HARS_R و HRSD تقریبا 51/0 و 25/0 بود. همبستگی نتایج BAI با
BDI 48/0 بود.

نمره گذاری
فرد باید فهرست علائم را بخواند و شدت هر علامت را در هفته گذشته درجه‎بندی
کمی کند و ارزیابی خود را در ستون‎های (اصلا)، (خفیف)، (متوسط) و (شدید)
علامت بزند. این گزینه‎های چهارگانه به ترتیب امتیازهای صفر، 1، 2، 3
می‎گیرند. نمره کل اضطراب تجربه شده از مجموع امتیازهای هر علامت بدست
می‎آید. پس دامنه نمرات از 0 تا 63 می‎تواند باشد که نمرات بالا نشان د
هنده شدیدتر بودن اضطراب است.
امتیاز 0 تا 21: نشان دهنده اضطراب خیلی پایین
امتیاز 22 تا 35: نشانگر اضطراب متوسط
امتیاز بالاتر از 36: اضطراب بالا و نیازمند پیگیری و درمان

منبع
• Beck, A. T., Apstein, N, & Brown, G. (1988). An inventory for
measuring clinical anxiety: psychometric properties. Journal of
Consulting and Clinical Psychology, 56, 893-897.

پرسشنامه اضطراب بك
این پرسشنامه، وضعیت نگرانی افراد را در طی هفته گذشته، مورد ارزیابی قرار
می‎دهد. فهرستی از علائم معمول نگرانی در پایین ذکر شده است. لطفا هر مورد
را به دقت بخوانید سپس با انتخاب هر یک از علائم، مشخص کنید که هر یک از
این علائم در طول هفته گذشته و امروز چه مقدار شما را ناراحت کرده‎اند.
.
ردیف عنوان ابدا خفیف متوسط شدید
1 بی‎حسی و کرخی یا احساس سوزن سوزن شدن.
2 احساس گرما (گرگرفتگی).
3 لرزش پاها.
4 نمی‎توانم آرام باشم.
5 ترس از اتفاق ناخوشایند.
6 گیجی یا حواس پرتی.
7 تپش قلب.
8 متزلزل بودن (بی ثباتی).
9 وحشت زدگی.
10 عصبی بودن.
11 احساس گرفتگی و انقباض عضلانی.
12 لرزش دست‎ها.
13 لرزش بدن.
14 ترس از، از دست دادن کنترل.
15 تنفس برایم مشکل است.
16 ترس از اینکه دارم می‎میرم.
17 احساس ترس.
18 سوء هاضمه یا ناراحتی شکم.
19 احساس ضعف.
20 سرخی و برافروختگی چهره.
21 عرق کردن (که ناشی از گرما نباشد).