فهرست مطالب، که ممکن است
یک یا چند صفحه را در بر گیرد، در پایان نامه حائز اهمیت بسیار است. یکی از
هدف های فهرست مطالب را می توان دادن دید یا آگاهی اجمالی از تمام مطالب
مندرج در پایان نامه به خواننده است.

بدین معنی که خواننده با
این دید یا آگاهی کلی از مطلب، قادر خواهد بود به سرعت و دقت و سادگی، هر
قسمت مورد علاقه از پایان نامه را پیدا کند.

محقق در نوشتن فهرست مطالب،
ملزم به رعایت نکاتی در مورد جای دهی بخش های اصلی و فرعی است تا خواننده
را در دستیابی به مفاهیم که با هم ارتباط دارد، راهنمایی کند.

فاصله ابتدای کلمات از سمت راست کناری صفحه یکی است.

روش پیشرفته فهرست نویسی در ورد

الف) هر یک از عناوین را از سربرگ Home در نرم افزار Word، و در قسمت Styles، به صورت Heading 1 در می آوریم.

 

از آنجا که تنظیمات Heading
1 با تنظیمات نوع فونت و اندازه فونت مربوط به پایان نامه یکسان نباشد،
لذا می بایست این تنظیمات را به صورت زیر تغییر داد:

1-      ابتدا یکی از
عناوین موجود در پایان نامه را مطابق اصول آیین نامه نگارش پایان نامه
مربوط به دانشگاه مورد نظر، انتخاب کرده و روی دکمه Heading 1 کیلیک می
کنیم تا این عنوان به صورت Heading 1 در آید

 

معمولا نوع فونت و اندازه فونت عنوان انتخاب شده تغییر می کند.

2-      عنوان انتخاب شده را از قسمت Font به صورت دلخواه تنظیم می کنیم

 

3-      در همین حالت که عنوان تغییر یافته، در حالت انتخاب است، روی گزینه Heading 1، راست کیلیک کنید

 

4-      از منوی باز شده، گزینه اول یعنی Update Heading 1 to Match Selection را انتخاب می کنیم


5-      از این پس، گزینه
Heading 1 به صورت دلخواه تنظیم می شود و هر عنوان دیگری را که به صورت
Heading 1 تغییر دهیم، به صورت تنظیمات دلخواه در می آید

 

ب) سربرگ References، گزینهTable of contents را انتخاب می کنیم

 

ج) از منوی باز شده روی گزینه Automatic Table 1 کیلیک کنید

فهرست مطالب ایجاد می شود.

د) همه گزینه های فهرست
ایجاد شده را به حالت انتخاب در می آوریم و با استفاده از کیبرد، دو دکمه
کنترل و شیفت سمت راست را می گیریم تا فهرست به صورت راست چین در بیاید. یا
می توان از قسمت Paragraph از سربرگ  Home، موارد انتخاب شده را با
استفاده از دکمه    یا به عبارتی Right-to-Left Text Direction فهرست را به صورت راست چین در آرود.