نکات مهم:

أ
– این صفحه نیاز به تایپ مجدّد ندارد، بلکه فرم مخصوصی است که باید از
معاونت پژوهشی دانشگاه یا از دفتر گروه اخذ شود و تا جایی که ممکن است
اطّلاعات خواسته شده در آن تکمیل گردد.

ب – این صفحه با دومین حرف از حروف ابجد یعنی (ب) شماره گذاری می شود.

نمونه ای از یک تعهد نامه اصالت اثر:


اینجانب
……… دانشجوی رشته …….. اظهار می­کنم که این پایان نامه حاصل پژوهش خودم
بوده و در جاهایی که از منابع دیگران استفاده کرده­ام نشانی دقیق و مشخصات
کامل آن را نوشته­ام. همچنین اظهار می­کنم که پژوهش و موضوع پایان نامه­ام
تکراری نیست و تعهد می­نمایم که بدون مجوز دانشگاه دستاوردهای آن را منتشر
ننموده و یا در اختیار غیر قرار ندهم. کلیه حقوق این اثر مطابق با آیین
نامه مالکیت فکری و معنوی متعلق به دانشگاه ……. است.