لیست برخی از دانشگاه های
داخل کشور که در مقاطع تکمیلی، دانشجو می پذیرند. در جدول زیر لینک مربوط
به هر دانشگاه، تحصیلات تکمیلی،  دسترسی به آیین نامه تدوین پایان نامه و
دانلود فایل ورد یا پی دی اف آیین نامه تدوین پایان نامه هر دانشگاه قرار
داده شده است.

شایان ذکر است که ترتیب قرار گرفتن دانشگاه ها در لیست زیر از الگوی خاصی پیروی نمی کند و بر اساس سلیقه نویسنده ترتیب بندی شده است.